Maciej Stupka

Maciej Stupka

dr n. med. chirurg stomatolog

Absolwent krakowskiej Akademii Medycznej. Do 1991 r. pracował jako asystent w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej, gdzie zdobył I stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w 1991 r.

Pracę doktorską „Analiza porównawcza zmian kości łoża implantu zębowego opracowanego przy użyciu osteotomów lub wierteł” obronił w 2004 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbywał staże zagraniczne: Wurzburg, Getynga – Niemcy oraz Glasgow – Wielka Brytania. Uczestnik i wykładowca sympozjów, szkoleń krajowych i zagranicznych. Autor ponad 40 publikacji o tematyce implantologicznej, techniki CAD/CAM, diagnostyki radiologicznej i znieczuleń.

Posiada Akredytacja OSIS EDI Praktyki Implantologicznej od 2007 r. oraz Certyfikat Umiejętności Implantologia od 2009 r. Jest konsultantem klinicznym firm OsteoCare i Camlog (implanty) oraz firmy Milestone w zakresie urządzenia The Wand i STA. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI, European Association for Ossteointegration, Camlog Academy oraz rady naukowej kwartalnika „Implantoprotetyka CMUJ”. Od 2011 roku ma status europejskiego eksperta firmy Camlog, jednego z dwóch w Polsce, i dzieli się wiedzą i doświadczeniem na corocznych International Experts Meeting organizowanych z ramienia Camlog Foundation.

Prowadzi szkolenia dla lekarzy z zakresu podstaw implantoprotetyki.

Założył Prywatną Praktykę „Stomatologia Stupka” w 1990 roku.

Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz różnych procedurach odbudowy i regeneracji tkanki kostnej. Zajmuje się także protetycznymi rozwiązaniami opartymi na implantach.