Katarzyna Jasieniak

Katarzyna Jasieniak

dyplomowana higienistka stomatologiczna

Ukończyła Krakowską Szkołę Medyczną na kierunku: higienistka stomatologiczna w 2012 r.

Pracuje z lekarzem na cztery ręce. Czynnie asystuje przy zabiegach chirurgicznych i implantologicznych a także w trakcie leczenia endodontycznego i protetycznego. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, jest osobą sumienną i pracowitą.

Z gabinetem „Stomatologia Stupka” związana od 2007 roku.