Anna Kuleta

Anna Kuleta

dyplomowana higienistka stomatologiczna

ukończyła Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Poznaniu w 2006 r. Obecnie studiuje psychologię.

Pomaga lekarzowi jako czynna asysta w pracy w powiększeniach w trakcie leczenia endodontycznego i protetycznego. Asystuje przy zabiegach chirurgicznych i implantologicznych. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, jest osobą sumienną i pracowitą.

Z gabinetem „Stomatologia Stupka” związana od 2007 roku, obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Dyplomy